Sergel piedāvā izlīgumu.

Sergel jau sen nopirka, vai Swedbank pārdeva manus Swedbank parādus. Summas nav milzīgas – ir divi kredītlīgumi kopsummā apmēram € 4000 + € 3900 soda procentos. Swedbank soda procentos konsekventi sarēķināja summu kas nepārsniedz pamatparādu un turpmāk soda procentus neaprēķina jau vairākus gadus.

Ņemot vērā manu pieredzi ar Tiesu praksi, Tiesa nez vai vai akceptē  milzīgus parāda pieaugumus uz soda procentu rēķina. Manā tiesā par galvojumu, ko biju sniedzis, kurā vispār pats nepiedalījos un neapmeklēju nevienu sēdi, prasītājs prasīja milzīgu summas pieaugumu, ko turpināja rēķināt līdz pēdējam brīdim un soda procentu summa bija krietni pārsniegusi pamatparādu. Rezultātā Tiesa man piesprieda apmaksāt galvoto pamatparādu + 10% soda naudās.

Droši vien šādu gadījumu dēļ, Sergel tik dāsni piedāvā daļēji “atlaist” soda procentus – kopsummā atlaide aptuveni  € 1000. Droši vien apzinoties, ka ņemot vērā manu attieksmi un saprotot ka būs jādodas uz tiesu, un zinot ka tiesa iespējams nepietiesās viņu aprēķināto soda procentu summu, viņi mēģina mani iekārdināt ar € 1000 atlaidi. Jocīgi tikai tas, ka dod laiku nepilnu mēnesi, lai izmantotu viņu dāsnumu, citādi jāvienojas par pilna parāda un visu soda procentu apmaksu. Varbūt jāpagaida Ziemassvētki 🙂 un Sergel atmaigs vēl vairāk.

Lūk viena no viņu vēstulēm:

IZLĪGUMA PIEDĀVĀJUMS PAR SWEDBANK PARĀDU  NR.XXXXX

Godātais klient!

SIA ”Sergel” XX.XX.15 ir noslēdzis cesijas līgumu Nr. XXXX ar AS Swedbank, kā rezultātā uzņēmums ir nodevis prasījuma tiesības pret Jums, par nenokārtotām parāda saistībām, kas radušās neizpildot starp Jums un AS Swedbank, XX.XX.08 noslēgto līgumu Nr. XXXXXXX par produktu: Kredītlīnija (Overdrafts).

Atgādinām, ka saskaņā ar SIA ”Sergel” norēķinu informāciju Jums ir parāds € 4 150 apmērā. Nolūkā panākt vienošanos ārpustiesas ceļā, Sergel, izmantojot savas saistību cesijas ceļā iegūtās tiesības, aicina Jūs samaksāt parādu ar samazinātu nokavējuma procentu likmi. Ja Jūs samaksāsiet summu € 3 600 apmērā līdz 30.09.2017, Jūsu saistības pret Sergel būs pilnā apmērā segtas.

Ja Jūs nevarat veikt apmaksu € 3 600  pēc izlīguma nosacījumiem, aicinām vienoties par pilnas parāda summas € 4 150 atmaksu veicot 12 ikmēneša maksājumus.

Pamatsumma: € 2 100
Soda procenti: € 2 050
Parāda piedziņas izdevumi: € 17,00
Samaksāts:
Parāda atlikums: € 4 150

Ja iepriekš piedāvātie parāda atmaksas varianti neatbilst Jūsu finansiālajai situācijai, esam atvērti rast abām pusēm pieņemamus risinājumus un palīdzēt Jums atmaksāt parādu ārpustiesas piedziņā.

Parāda piedziņas izdevumi aprēķināti un piemēroti pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.61, kas stājušies spēkā 2013. gada 1. februārī.

Jautājumu, neskaidrību vai pretenziju gadījumā lūdzam sazināties ar SIA ”Sergel” pa tālruni +371 67630303, +371 27862220, e-pasts: info@sergel.lv, Skype: SERGEL_Latvia.

Lūdzam parādu iemaksāt SIA ”SERGEL” norēķinu kontā, norādot lietas numuru XXXXX, pretējā gadījumā SIA ”Sergel” nevar garantēt pareizu maksājuma apstrādi. SIA ”Sergel”, reģ.nr.40103183181, Braslas iela 29a, Rīga, LV-1084, norēķinu rekvizīti: Konta nr. LV18HABA0551021996480, HABALV22, AS ”Swedbank”

Sūtījums sagatavots, apstiprināts elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Ar cieņu, Sergel parādu piedziņa.

Ja šo vēstuli nav saņēmis adresāts, lūdzam informēt SERGEL pa augstāk minēto tālruni.

SIA “Sergel”, kā fizisko personas datu apstrādes pārzinis, datu apstrādi veic ar mērķi, lai realizētu savas likumiskās intereses – panāktu parādsaistību izpildi no parādnieku puses.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *